нечіткий

I
(про виклад думок, відповідь, формулювання, завдання тощо — неконкретно сформульований, неточно визначений), неконкретний, невизначений, непевний; обтічний (який не стосується конкретно суті справи, намагається не зачепити кого / що-н.)
Пор. невиразний 3) II

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • нечіткий — а/, е/. Який не має конкретних, чітко, яскраво виражених норм, форм і т. ін …   Український тлумачний словник

  • нечіткий — [неич ітки/й] м. (на) ко/му/ к і/м, мн. к і/ …   Орфоепічний словник української мови

  • нечіткий — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • невиразний — 1) (який не чітко вирізняється, якого погано видно), нечіткий, неясний; безформний, розпливчастий, пливкий, хисткий (який не має чітких обрисів); розмитий, змазаний (про зображення чого н., колір, розпис тощо); тьмяний, туманний, примарний (який… …   Словник синонімів української мови

  • гаркавий — а, е. Який нечітко вимовляє окремі звуки (найчастіше р і л ). || Нечіткий у вимові окремих звуків …   Український тлумачний словник

  • дифузний — а, е. Утворений шляхом дифузії (у 1 знач.); змішаний, різнорідний. || перен. Розсіяний, розпливчастий, нечіткий …   Український тлумачний словник

  • затуманений — а, е. 1) Дієприкм. пас. мин. ч. до затуманити. || затума/нено, безос. присудк. сл. 2) у знач. прикм. Який затуманився, оповився туманом, димом, імлою і т. ін. || Який буває у людини, коли вона плаче (про очі, погляд). 3) у знач. прикм., перен.… …   Український тлумачний словник

  • змазаний — а, е. 1) Дієприкм. пас. мин. ч. до змазати. || зма/зано, безос. присудк. сл. 2) у знач. прикм., розм. Нечіткий, розпливчастий (перев. про зображення) …   Український тлумачний словник

  • незрозумілий — а, е. 1) Якого не можна зрозуміти, осмислити. || Якого не знає, не розуміє хто небудь. || Якого важко розібрати; позбавлений чіткості, виразності; нечіткий, неясний. || Який своїми діями, вчинками, поведінкою викликає подив, здивування (про… …   Український тлумачний словник

  • неозначений — а, е. 1) Точно не встановлений; невизначений. Неозначений час. 2) Нечіткий, неясний, невиразний. •• Неозна/чена фо/рма дієсло/ва лінгв. форма дієслова, що називає дію або стан без указівки на особу, час і спосіб перебігу. Неозна/чене рівня/ння… …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.